Par­for­hold med børn Sing­ler

BT - - NYHEDER -

Drop bits­chen. Lad va­e­re med at un­der­hol­de ham med alt det, han ik­ke har få­et gjort. Sig, at han er en fan­ta­stisk far og din drøm­me­mand. For han ved godt, at han har nog­le ha­en­ge­par­ti­er, og at du er op­ma­er­k­som på dem, men vil bli­ve over­ra­sket over, at du fo­ku­se­rer på det po­si­ti­ve. MAEND Va­er na­er­va­e­ren­de. Sørg for en gang om ugen at kom­me tid­li­ge­re hjem fra ar­bej­det, del­tag i nog­le af hjem­mets prak­ti­ske ting og gø­re­mål, og sørg for at pri­o­ri­te­re hen­de fra kl. 16 til 21, lad hen­de va­e­re prin­ses­sen i dit liv. Kig hen­de i øj­ne­ne og bliv ved, ind­til hun kig­ger va­ek. Va­er tå­l­mo­dig. Der er mas­ser af frø­er der­u­de i by­er­ne, og du skal kys­se på en del af dem, før du fin­der den rig­ti­ge. Tit er sing­le­kvin­der me­re in­ter­es­se­re­de i et for­hold, og hvis det er dét, så ryd op i for­ti­den, hvis du vil sco­re. Me­re sex får du ba­re ved at kla­e­de dig ud­for­dren­de. MAEND Tag på kur­sus. Jeg tror, at sing­le­ma­end har pa­ent me­get sex, men hvis du sav­ner det, kun­ne du tra­e­ne din krop lidt me­re, og gå på nog­le kur­ser i f.eks. per­son­lig ud­vik­ling, hvor der er kvin­der. Det er et rig­tig godt sted at sco­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.