Par­for­hold med børn Sing­ler

BT - - NYHEDER -

Elsk dig selv. Han skal ik­ke op­fyl­de he­le din ka­er­lig­heds­be­hol­der. Ac­cep­ter, at I er for­skel­li­ge og lad va­e­re med va­e­re in­de­bra­endt over, at han ik­ke tøm­mer va­ske­ma­ski­nen. Så luk­ker han af, og vej­en til gav­mild og in­tim sex er og­så luk­ket. MAEND Tag an­sva­ret for for­hol­det. Fo­re­slå at bru­ge en af­ten til at snak­ke om par­for­hol­det over mid­dag og fla­ske vin, i ste­det for at det al­tid er hen­de, der star­ter de sva­e­re sam­ta­ler. Og drop ’for­brugs-sex’, det må­l­ret­te­de knald kl. 22.45. Lad va­e­re med at sa­el­ge sex i din bu­tik. De fle­ste kvin­der vil el­skes og tror, at sex er vej­en ind til ka­er­lig­he­den. Men så­dan fun­ge­rer det sja­el­dent. Er du kun in­ter­es­se­ret i sex, er det o.k. at re­k­la­me­re med, at du er god til blow-jobs, men så er det og­så kun sex, du får. MAEND Brug hjer­tet i ste­det for pik­ken. Lad va­e­re med at seksu­a­li­se­re kvin­der. Det ska­ber et enormt pres på hen­de, om hun nu er la­ek­ker nok, fra­ek nok. Vi fo­rel­sker os ik­ke i den an­dens seksu­a­li­tet men i de­res per­son­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.