Se­ni­o­r­par

BT - - NYHEDER -

Va­er åben. Man­ge se­ni­o­r­kvin­der op­le­ver, at han bli­ver im­po­tent. Det er for maend vir­ke­lig ta­bu­belagt, og for kvin­den me­get fru­stre­ren­de, men man kan godt have et ud­ma­er­ket sexliv al­li­ge­vel. Det kra­e­ver, at kvin­den åbent ta­ger den vig­ti­ge sam­ta­le om pro­ble­met. MAEND Snak. Ef­ter man­ge års ae­g­te­skab sker der tit det, at kvin­den ik­ke or­ker me­re sex, og han tit står lidt mag­tes­løs til­ba­ge med sin seksu­a­li­tet. Det er han nødt til at brin­ge op og fin­de en løs­ning på, som kun­ne va­e­re en fast ons­dags­ve­nin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.