Se­ni­o­r­par

BT - - NYHEDER -

Få hja­elp ude­fra. Når man har va­e­ret sam­men i man­ge år, kan der va­e­re skuf­fel­ser, som har sat sig på ly­sten. Of­te er år­sa­gen til mang­len­de sex, at du er util­freds med din egen krop, selv om han ik­ke er det. Ba­re for­di du ik­ke er 16, 26 el­ler 36 la­en­ge­re, er du sta­dig at­trak­tiv. MAEND Chokér hen­de. Til­byd at snak­ke om de ting, som du al­drig har gi­det snak­ke om før, og som hun al­tid ger­ne har vil­let. Og gør no­get me­re ud af dig selv. Man­ge maend, der har va­e­ret gift la­en­ge, fal­der lidt af på den, og gør ik­ke me­get ud af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.