Pop­stjer­nes søn sta­dig på sy­ge­hus

BT - - NYHEDER -

FALDULYKKE La­e­ger­ne er hel­dig­vis yderst po­si­ti­ve for ud­vik­lin­gen og be­skri­ver dren­gens til­stand som me­get sta­bil om­sta­en­dig­he­der­ne ta­get i be­tragt­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.