Hyp hur­ra vi er red­det

BT - - NYHEDER -

HESTELOVEN LOVAENDRINGEN Ek­si­ste­ren­de krav: Boks­stør­rel­se: He­stens boks skal have et are­al på mindst (2 x he­stens stang­mål). Ly­sind­fald: Det sam­le­de are­al af vin­du­er el.lign. skal sva­re til mindst 7 pct af stal­dens gulva­re­al. Rum­fang: Stal­d­rum­fan­get pr. he­st skal va­e­re mindst 30 kva­drat­me­ter. Nyt lov­for­slag: Boks­stør­rel­se: He­stens boks skal have et are­al på mindst (2 x he­stens stang­mål). Ly­sind­fald: In­tet are­al­krav, men sik­re et mini­mum af na­tur­ligt lys, sup­ple­ret med kun­stigt lys for at op­fyl­de he­stens be­hov. Rum­fang: In­tet krav om rum­fang, men godt in­de­kli­ma i stal­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.