300 ki­lo hash be­slag­lagt

BT - - NYHEDER -

300 ki­lo hash blev søn­dag be­slag­lagt af po­li­tiets sa­er­li­ge ban­de­en­hed Ta­sk­for­ce Øst. Sam­ti­dig er to maend på hen­holds­vis 26 og 45 år ble­vet fa­engs­let i for­bin­del­se med sa­gen, da de sig­tes for inds­mug­ling og han­del med knap 500 ki­lo hash.

Det skri­ver Kø­ben­havns Po­li­ti og kal­der det me­get til­freds­stil­len­de, at en så stor ma­eng­de hash er fjer­net fra mar­ke­det.

Po­li­ti­et gjor­de fun­det i et par­cel­hus na­er Hårs­lev på Stevns, der ejes af den ene an­hold­te. De an­hold­te blev i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Roskil­de. Det ske­te bag luk­ke­de dø­re af hen­syn til sa­gens vi­de­re ef­ter­forsk­ning. Po­li­ti­et kan ik­ke ude­luk­ke fle­re an­hol­del­ser i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.