Beck­ham de­sig­ner bru­dekjo­le

BT - - NYHEDER -

Vi­cto­ria Beck­ham er en kvin­de med man­ge ta­len­ter, og det vi­ser hun nu frem på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram. Det tid­li­ge­re med­lem af grup­pen Spi­ce Girls har nem­lig de­sig­net sku­e­spil­le­ren Eva Longo­ri­as bru­dekjo­le til hen­des bryl­lup, der fandt sted i we­e­ken­den. Men Vi­cto­ria Beck­ham og David Beck­ham var na­tur­lig­vis ik­ke de ene­ste kend­te, der duk­ke­de op til bryl­lup­pet. Bå­de san­ge­ren Ri­cky Mar­tin og tv-va­er­ten Ma­rio Lopez var til ste­de ved fe­sten, som og­så blev fore­vi­get i stor stil på de so­ci­a­le me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.