SAS ven­ter at af­ly­se fly­af­gan­ge

BT - - NYHEDER -

I går var SAS nødsa­get til at af­ly­se 40 fly­af­gan­ge til og fra Kø­ben­havn, og der vil og­så fo­re­kom­me af­lys­nin­ger i dag og­så, op­ly­ser kon­sti­tu­e­ret pres­se­chef An­na Vi­be­ke Ni­el­sen.

»Det er kor­te, re­gio­na­le ru­ter i Eu­ro­pa, der er på­vir­ket,« si­ger hun.

An­ne Vi­be­ke Ni­el­sen op­for­drer til, at man hol­der godt øje med ud­vik­lin­gen, hvis man har bil­let til et af de af­ly­ste fly.

»De be­rør­te får be­sked di­rek­te på sms, og vi op­for­drer vo­res rej­sen­de til at hol­de øje med vo­res hjem­mesi­de, si­ger hun.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.