To års fa­engsel for at smug­le pen­ge

BT - - NYHEDER -

En narkos­mug­ler tur­de ik­ke selv fly­ve be­ta­lin­gen for 160 ki­lo hash til Ma­la­ga i Spa­ni­en. Der­for ind­vil­ge­de Marck Win­dekil­de i at hja­el­pe. I går blev den nu 54-åri­ge Win­dekil­de idømt to års fa­engsel ved Ret­ten i Oden­se. Han spurg­te ik­ke, hvad pen­ge­ne skul­le bru­ges til, for­tal­te han i ret­ten.

»Men jeg hav­de en for­nem­mel­se af det,« for­tal­te han iføl­ge Fy­ens.dk.

Pak­ken med om­kring 1,86 mil­li­o­ner kro­ner var be­ta­lin­gen for de 160 ki­lo hash, som man­den er ble­vet dømt for at have va­e­ret med til at smug­le i novem­ber 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.