Ja, for man­ge ta­ger bus og bil i ste­det

BT - - NYHEDER -

HENNING HYLLESTED

un­der­sø­gel­se, der la­ves af, hvad tog­pas­sa­ge­rer øn­sker sig, så er det, at pri­ser­ne på bil­let­ter­ne sa­en­kes – det er sim­pelt­hen for dyrt at kø­re med kol­lek­tiv tra­fik. Den hø­je pris er med til at af­hol­de folk fra at ta­ge to­get og i ste­det va­el­ge an­dre al­ter­na­ti­ver, f.eks. bi­len. Der er og­så man­ge, der va­el­ger fjer­n­bus­ser­ne, og det gør de, for­di de er bil­li­ge­re. Det er jo ik­ke na­er så kom­fortab elt a t kø­re med bus som med tog, men for­di det er så me­get bil­li­ge­re, va­el­ger folk det til.

LI­GE ME­GET HVILKEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.