Ha­ve­ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

Kun 11 pro­cent af de 11-åri­ge dan­ske pi­ger rap­por­te­rer selv, at de er fy­sisk ak­ti­ve i mindst en ti­me om da­gen.

For dren­ge­nes ved­kom­men­de er det 19 pro­cent.

Det pla­ce­rer de dan­ske børn na­est­sidst i WHOs un­der­sø­gel­se blandt 42 lan­des 11-åri­ge. Kun ita­li­en­ske børn er dag­ligt min­dre ak­ti­ve.

Til gen­ga­eld er de dan­ske børn pla­ce­ret på en sjet­te­plads, når det kom­mer til at dyr­ke hård fy­sisk ak­ti­vi­tet mindst to ti­mer om ugen.

Her er det 62 pro­cent af de 11-åri­ge pi­ger og 75 pro­cent af dren­ge­ne, der sva­rer be­kra­ef­ten­de.

• • • • •

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.