Tog på­kø­rer kvin­de ved Kva­ern­d­rup

BT - - NYHEDER -

Man­dag ef­ter­mid­dag blev en kvin­de ble­vet ramt af et tog ved Kva­ern­d­rup Sta­tion på Svend­borg­ba­nen på Syd­fyn.

Kvin­dens liv stod ik­ke til at red­de, op­ly­ser Fyns Po­li­ti til BT.

Kvin­den hav­de mu­lig­vis sit fo­kus ret­tet mod sin mo­bil­te­le­fon, da hun gik over sporet. Hun op­da­ge­de der­for ik­ke, at der kom et tog med høj fart, før det var for sent.

Det har loko­før­en for­kla­ret til Fyns Po­li­ti, op­ly­ser vagt­chef Erik Skov.

»Der har ik­ke va­e­ret man­ge vid­ner til det, men loko­før­en har for­kla­ret, at det kun­ne se ud til, at hun gik og kig­ge­de ned i sin te­le­fon, in­den ulyk­ken ske­te. Der er ik­ke no­get, der umid­del­bart ty­der på no­get an­det, så det er den te­o­ri, vi ar­bej­der ud fra,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.