Bjerg­be­sti­ger er om­kom­met på Mo­unt Eve­rest

BT - - NYHEDER -

En in­disk bjerg­be­sti­ger er død på Mo­unt Eve­rest, og to an­dre fra hans hold sav­nes, op­ly­ser or­ga­ni­sa­to­rer­ne af de­res eks­pe­di­tion. Den 44-åri­ge in­di­ske mand dø­de af høj­de­sy­ge. An­tal­let af dø­de på ver­dens hø­je­ste bjerg, der lig­ger ved gra­en­sen mel­lem Ki­na og Ne­pal, er der­med nå­et op på fi­re de se­ne­ste fi­re døgn, mens to sav­nes. Over 200 bjerg­be­sti­ge­re er dø­de på Mo­unt Eve­rest, si­den bjer­get ble­vet be­ste­get før­ste gang i 1953.

De se­ne­ste da­ges døds­fald har få­et er­far­ne bjerg­be­sti­ge­re til at stil­le spørgs­mål om sik­ker­he­den hos en del af de sel­ska­ber, der står for at or­ga­ni­se­re eks­pe­di­tio­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.