Nø­gen søvn­ga­en­ger red­det af po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

En taxi­chauf­før spa­er­re­de øj­ne­ne op, da en nø­gen per­son hen­vend­te sig og bad om hja­elp midt om nat­ten i cen­trum af Man­che­ster i Eng­land, skri­ver avi­sen Man­che­ster Eve­ning News iføl­ge nyheds­bu­reau­et TT.

Chauf­før­en til­kald­te po­li­ti­et, som ud­red­te, hvad der var sket. Ved­kom­men­de per­son hav­de so­vet nø­gen på et ho­tel i na­er­he­den og var våg­net midt på ga­den uden et ene­ste styk­ke tøj på krop­pen. En af po­li­ti­fol­ke­ne fulg­te man­den til­ba­ge til ho­tel­let ef­ter at have lånt søvn­ga­en­ge­ren sin jak­ke. På trods af den pin­li­ge si­tu­a­tion kun­ne per­so­nen godt se det mor­som­me i det he­le og bad be­hø­rigt til­da­ek­ket om at måt­te ta­ge en sel­fie sam­men med po­li­ti­et som et min­de om den ab­sur­de epi­so­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.