Lukas Gra­hams vil­de

BT - - NYHEDER -

BILLBOARD FORSKNING Si­den er bå­de til­be­hør og si­tu­a­tio­ner Ba­re wow! At op­tra­e­de til Billboard Mu­sic Awards var en mile­pa­el. Vi er tak­nem­me­li­ge ud over al­le gra­en­ser Lucas Gra­ham i Le­gos le­ge­s­ce­na­ri­er ble­vet me­re og me­re vol­de­li­ge, kon­klu­de­rer en un­der­sø­gel­se, som newze­aland­ske for­ske­re står bag.

Iføl­ge stu­di­et er den dan­ske le­ge­tøjs­gi­gant hop­pet med på et ’vå­ben­kapløb’ i bør­ne­va­e­rel­set i et for­søg på at fast­hol­de bør­ne­nes in­ter­es­se i en di­gi­tal ver­den.

»Le­gos pro­duk­ter er ik­ke la­en­ge­re så uskyl­di­ge, som de en­gang var,« si­ger for­ske­ren Chri­stoph Bart­neck, der har stå­et i spid­sen for un­der­sø­gel­sen.

Det er sa­er­ligt pro­por­tio­nen af vå­ben og krigs­lig­nen­de sce­na­ri­er i nye pro­duk­ter, for­sker­ne har bidt ma­er­ke i. I dag er der vå­ben i 30 pro­cent af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.