Fle­re ny­dan­ske­re gif­ter sig dansk

BT - - NYHEDER -

Ef­ter 24-års-reg­len blev ind­ført, har halvt så man­ge ny­dan­ske­re med ik­ke­ve­st­lig bag­grund gif­tet sig med en ae­g­te­fa­el­le uden for Dan­mark.

Det er et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, me­ner ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V).

Iføl­ge hen­de kan for­kla­rin­gen fin­des i de aen­dre­de reg­ler for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring.

»Frem for at hi­ve en ae­g­te­fa­el­le til Dan­mark, der kan have sva­ert ved at for­stå, hvad Dan­mark er for et land, og hvil­ke mu­lig­he­der og for­plig­tel­ser der føl­ger med, når man bor i Dan­mark, ser vi nu, at ae­g­te­fa­el­len i hø­je­re grad fin­des i Dan­mark,« si­ger Støj­berg i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.