Oba­ma vil sa­el­ge vå­ben til Viet­nam

BT - - NYHEDER -

USA vil fuldt ud op­ha­e­ve sin vå­be­nem­b­ar­go over Viet­nam, si­ger pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma på før­ste­da­gen af et of­fi­ci­elt be­søg i lan­det.

Det sker lidt over fi­re år­ti­er ef­ter, USA af­slut­te­de sin blo­di­ge krig i Viet­nam, der ko­ste­de 58.000 ame­ri­kan­ske sol­da­ter li­vet.

Oba­ma af­vi­ser, at be­slut­nin­gen om at op­ha­e­ve det ame­ri­kan­ske for­bud mod at sa­el­ge vå­ben til Viet­nam skyl­des, at Ki­na mi­li­ta­ert tra­en­ger frem i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav.

Han si­ger, det sker som led i en langstrakt nor­ma­li­se­ring i for­hol­det mel­lem USA og Viet­nam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.