Fan­ge­de ubåd fyldt med ko­kain

BT - - NYHEDER -

Tre blev an­holdt, da myn­dig­he­der­ne i Ecu­a­dor op­brag­te en narkoubåd ved Galá­pa­go­sø­er­ne med et ton ko­kain om bord, op­ly­ser myn­dig­he­der­ne iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP. Lan­dets flå­de gen­nem­før­te ope­ra­tio­nen sam­men med po­li­ti­styr­ker fra Ecu­a­dor og Co­lom­bia, skrev Ecu­a­dors vi­cesik­ker­heds­mi­ni­ster, Die­go Fu­en­tes, på Twit­ter. Far­tø­jet blev op­bragt ud for øen Genove­sa i den nord­li­ge del af Ga­la­pa­gos om­kring 1.000 ki­lo­me­ter fra Ecu­a­dors kyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.