HELT TIL GRIN I HOBRO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OMMER bli­ver der ik­ke la­vet om på til de to sid­ste kam­pe mod Es­b­jerg og AGF. Til gen­ga­eld kom­mer Tho­mas Dela­ney og Wil­li­am Kvist til­ba­ge ef­ter ka­ran­ta­e­ne.

»Vi har for­sat spil­le­re på fe­rie, og spil­le­re som er ska­de­de. Vi kom­mer ik­ke til at sa­et­te de­res liv på spil for at få dem med i de her kam­pe,« kon­sta­te­rer Sol­bak­ken. Ik­ke im­po­ne­ret Di­scove­ry Networ­ks-eks­per­ten Mik­kel Bi­s­choff er ik­ke im­po­ne­ret af FCKs ind­sats mod Hobro til trods for Sol­bak­kens for­sik­rin­ger.

»Der var ty­de­li­ge eksempler på, at de ik­ke var der. De tab­te jo na­e­sten al­le na­er­kam­pe­ne. Og så kom Zanka med nog­le uhel­digt valg­te ord om ik­ke at have no­get at spil­le for. Sam­men­lig­net med Lei­ce­ster, der kva­ste Ever­ton ef­ter at va­e­re ble­vet me­stre og ka­em­pe­de sig til­ba­ge mod Chel­sea, er den men­ta­li­tet ik­ke kla­e­de­lig. Og jeg tror hel­ler ik­ke, at de selv sy­nes, at det var sjovt at bli­ve til grin.«

Men Bi­s­choff tror ik­ke, at FCK la­der det ske igen i de sid­ste to kam­pe.

»Selv­om Ståle udadtil si­ger, at det ik­ke er et pro­blem, tror jeg, at han si­ger no­get an­det til spil­ler­ne. Han vil hol­de dem i ører­ne i de sid­ste kam­pe, for hvis det går galt igen, ba­e­rer man det med ind til na­e­ste sa­e­son, li­ge­som det ske­te for hol­det un­der Ariël Ja­cobs. Det be­ty­der me­get, hvor­dan man slut­ter af i for­hold til na­e­ste sa­e­son, for­di som­mer­pau­sen er så kort. Men Ståle vil va­e­re me­get me­re over spil­ler­ne, end Ja­cobs var, så det kom­mer ik­ke til at ske,« fast­slår Mik­kel Bi­s­choff. 2005/06 - FCK ME­STRE EF­TER 31. RUN­DE 2006/07 - FCK ME­STRE EF­TER 29. RUN­DE Vin­der de na­e­ste to kam­pe, men ta­ber så 1-2 hjem­me i Par­ken til mid­ter­hol­det Es­b­jerg og spil­ler 0-0 på ude­ba­ne mod nedryk­ker­ne fra Vej­le. 2008/09 - FCK ME­STRE EF­TER 32. RUN­DE Spil­ler uaf­gjort 3-3 hjem­me i Par­ken mod mid­ter­hol­det Ran­ders. 2009/10 - FCK ME­STRE EF­TER 31. RUN­DE Ta­ber 0-2 ude mod Sil­ke­borg, vin­der dog hjem­me 3-1 over Søn­derjy­ske i sid­ste run­de. 2010/11 - FCK ME­STRE EF­TER 26. RUN­DE Her fort­sa­et­ter FCK-ma­ski­nen med at kva­er­ne vi­de­re. I de re­ste­ren­de syv run­der bli­ver det til fi­re sej­re, to uaf­gjor­te og et ne­der­lag. FCK slut­ter med en dif­fe­ren­ce på van­vit­ti­ge 26 po­int ned til sølvvin­der­ne fra OB. 2012/13 - FCK ME­STRE EF­TER 30. RUN­DE Pin­li­ge ind­sat­ser fra me­stre­ne. Ta­ber hjem­me 0-2 til Es­b­jerg og ude 0-1 til Ran­ders, in­den man ta­ger et en­kelt po­int i sid­ste run­de ved at spil­le 1-1 hjem­me mod Søn­derjy­ske. Sol­bak­ken vil hol­de dem i ører­ne i de sid­ste kam­pe, for hvis det går galt igen, ba­e­rer man det med ind til na­e­ste sa­e­son Mik­kel Bi­s­choff

I lø­bet af he­le sa­e­so­nen ta­ber kø­ben­hav­ner­ne kun to kam­pe. Men de to sid­ste kam­pe dob­ler lø­ver­ne op: OB-FCK 1-0 og FCKSil­ke­borg 2-3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.