Dan­ske ro­e­re i OL-kval-fi­na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mads Ras­mus­sen og Ras­mus Qu­ist ro­e­de sig i går i fi­na­len ved OL-kva­li­fi­ka­tions­sta­ev­net i Luzern, der er dan­sker­nes sid­ste mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re sig til le­ge­ne i Rio i au­gust. De re­ge­ren­de olym­pi­ske me­stre fra Lon­don i 2012 vandt de­res se­mi­fi­na­le­he­at i ti­den 6.35,07 mi­nut­ter. Dan­sker­ne vandt he­a­tet ef­ter en ta­et kamp mod den span­ske båd.

I kvin­der­nes sing­lescul­ler er Fie Ud­by Eri­ch­sen klar til fi­na­len. OL-sølvvin­de­ren fra Lon­don vandt sit se­mi­fi­na­le­he­at i ti­den 7.37,09 mi­nut­ter. Fie Ud­by Eri­ch­sen var na­e­sten fem se­kun­der hur­ti­ge­re end num­mer to i he­a­tet. Dan­ske­ren er hel­ler ik­ke sik­ret kva­li­fi­ka­tion til le­ge­ne i Rio.

I ma­en­de­nes sing­lescul­ler vandt Sver­ri Ni­el­sen sit he­at i se­mi­fi­na­len, og han er der­med og­så klar til fi­na­len. Fi­na­ler­ne af­vik­les i dag.

44 dan­ske­re er al­le­re­de kva­li­fi­ce­ret til OL se­ne­st Jo­nas War­rer og Chri­sti­an Pe­ter Lü­beck, der blev ud­ta­get i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.