DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med sit hat­tri­ck i we­e­ken­den mang­ler Mor­ten »Dun­can« Ras­mus­sen blot 17 mål for at over­ha­le Sø­ren Fre­de­rik­sen som den mest scoren­de spil­ler i Su­per­liga­en no­gen­sin­de.

Så­le­des er han nu på 123 scor­in­ger, mens Sø­ren Fre­de­rik­sen slut­te­de sin kar­ri­e­re med 140 Su­per­liga-scor­in­ger. Hos Nor­di­cBet gi­ver man kun od­ds 1,10 på, at må­l­re­kor­den en­der hos Mor­ten »Dun­can« Ras­mus­sen.

»Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen har al­le for­ud­sa­et­nin­ger­ne for at bli­ve den mest scoren­de spil­ler i Su­per­liga­en. Han er før­ste mand på hold­kor­tet, sja­el­dent ska­det, og så er han na­ep­pe et salgsob­jekt for AGF uan­set hvor godt, han pra­este­rer. Vi tror dog, han får sva­ert ved at snup­pe re­kor­den al­le­re­de i na­e­ste sa­e­son. Selv­om han na­er­mest vir­ker ustop­pe­lig for øje­blik­ket«, si­ger Nor­di­cBets Ton­ni Munk Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.