1 , 5 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pär­nu lig­ner ik­ke et hold, der har ret me­get at gø­re i den bed­ste ra­ek­ke i Est­land. De er nu op­pe på 12 ne­der­lag i tra­ek og har i de 12 kam­pe blot sco­ret to gan­ge - og var det ik­ke for­di, at der rent fak­tisk er et end­nu dår­li­ge­re hold i ra­ek­ken, så var de na­er­mest sik­re på at ryk­ke ned al­le­re­de nu. Pai­de hø­rer til i mid­ten af ra­ek­ken, og er et hold, som ik­ke har klas­sen til at spil­le med i top­pen, men mod­sat er langt bed­re end de to bund­hold. De vandt over­le­gent den om­vend­te kamp med 4-0, og de bør og­så va­e­re me­get sto­re fa­vo­rit­ter i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.