1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re lagt op til mål i den­ne re­tur­kamp. Beg­ge hold er sta­er­ke of­fen­sivt og vi­ste med fem ud af seks kam­pe i grup­pe­spil­let med tre mål el­ler me­re, at man ik­ke skal for­ven­te to hold, der pak­ker sig ned. Shang­hai SIPG er i hvert fald tvun­get frem ef­ter 2-1 ne­der­lag i Tokyo, og skul­le de så sco­re, er det så ga­ester­nes tur til at skul­le jag­te et mål og det er al­tid et godt ud­gangs­punkt for et spil på tre mål el­ler me­re, at der al­tid er et hold, der skal sat­se i kam­pen. Det er et mi­nus, at Asa­mo­ah Gy­an er ude med en ska­de, men spil­let bør sta­dig va­e­re fint.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.