3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, at Marcos Bag­h­da­tis skal va­e­re så stor fa­vo­rit i den­ne kamp. Det lang­som­me grus er be­stemt ik­ke hans liv­ret, og i de se­ne­ste fem sa­e­so­ner er han ik­ke kom­met for­bi 2. run­de. Han har oveni haft kna­e­pro­ble­mer, så det er hel­ler ik­ke til hans for­del, at der spil­les bedst af fem sa­et. Gil­les Mul­ler har dø­jet med pro­ble­mer med den ene hånd op til French Open, hvil­ket må­ske er grun­den til det­te od­ds, men han skul­le va­e­re meldt klar, og selv om grus hel­ler ik­ke er hans fo­re­truk­ne un­der­lag, skal sejr til Mul­ler va­e­re et ud­ma­er­ket langskud i dag.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.