’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Jeg sy­nes ik­ke, det er okay, at de ha­e­ver sat­ser­ne. Folk for­ven­ter jo ik­ke, at de plud­se­lig skal be­ta­le me­get me­re for de­res boliglån Det er ik­ke i or­den, det de har gang i. I for­vej­en er der jo skrap­pe ren­ter for boliglån. Min af­dø­de mand og jeg be­tal­te om­kring 9.000 kro­ner i ren­ter for vo­res boliglån, så det er ik­ke mor­somt Jeg har ik­ke selv et boliglån, men jeg sy­nes, det er helt fint, at in­sti­tut­ter­ne sa­et­ter bi­drags­sat­ser­ne op. Jeg er ik­ke selv bo­li­ge­jer, og jeg sy­nes la­en­ge, det har va­e­ret lu­kra­tivt at va­e­re bo­li­ge­jer. En del af mi­ne ven­ner har fast­for­ren­tet lån, og de har det godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.