Dron­ning i blom­ster­pragt

BT - - NYHEDER -

Dron­ning Eliza­beth er fo­to­gra­fe­ret gen­nem en blom­ster­skul­p­tur ved det tra­dions­ri­ge Chel­sea Flower Show i London. Blom­sters­howet er Eng­lands – og må­ske ver­dens – mest be­røm­te show, og det har va­e­ret af­holdt si­den 1912. I år ad­va­re­de det kon­ge­li­ge ha­ve­sel­skab dog om, at Stor­bri­tan­ni­en har en tabt ge­ne­ra­tion, der ik­ke har sans for ha­ve­ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.