Pop­prin­ses­se af­ly­ser kon­cer­ter

BT - - NYHEDER -

FALDULYKKE En for­fa­er­de­lig ulykke ram­te lørdag af­ten Sti­ne Bram­sens lil­le søn. Den dan­ske san­gers dreng, Al­fred, der blot er et år og ot­te må­ne­der, faldt ud af et vin­due fra før­stesals høj­de i et klubhus i Svend­borg.

Der­for af­ly­ser san­ge­ren nu si­ne kon­cer­ter i we­e­ken­den. Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra Jel­ling Mu­sik­festi­val, der skul­le ha­ve haft be­søg af Sti­ne Bram­sen.

»Sti­ne Bram­sens søn er sta­dig ind­lagt til ob­ser­va­tion på ho­spi­ta­let i Oden­se og ven­tes først ud­skre­vet sidst på ugen, så der­for har Sti­ne Bram­sen tirs­dag op­lyst, at hun ik­ke kom­mer til Jel­ling i den­ne om­gang. Hun var sat på pro­gram­met lørdag sidst på ef­ter­mid­da­gen på Telts­ce­nen,« står der i pres­se­med­del­el­sen.

»Det er vi selv­føl­ge­lig me­get ke­de af, idet vi hav­de gla­e­det os til at pra­e­sen­te­re Sti­ne Bram­sen med sit so­lo pro­jekt, men det er selv­føl­ge­lig fuld for­stå­e­ligt, at hun ta­ger det valg og va­el­ger at va­e­re sam­men med sin søn,« si­ger festi­val­le­der Lars ’Char­lie’ Mor­ten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.