Po­li­ti­ke­re vil la­eg­ge loft over bør­ne­pen­ge

BT - - NYHEDER -

Et fler­tal be­stå­en­de af Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Kon­ser­va­ti­ve vil ind­fø­re loft over bør­ne­pen­ge.

Det skri­ver tv2.dk, som mandag kun­ne forta­el­le, at en sy­risk flygt­ning og fa­mi­lie­far har få­et grønt lys for at bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført med 17 af si­ne i alt 20 børn og én af si­ne tre ko­ner. Det be­ty­der, at han får ud­be­talt et stort be­løb i bør­ne- og un­gey­del­se. Lof­tet på 35.000 kro­ner år­ligt blev af­skaf­fet af SR-re­ge­rin­gen i 2011.

Den kon­ser­va­ti­ve ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Na­ser Kha­der, vil ge­nind­fø­re den re­gel, der var un­der VK-re­ge­rin­gen, hvor gra­en­sen for hvor man­ge bør­ne­pen­ge, man kan få, sa­et­tes ved tre børn.

»Vel­fa­erds­sam­fun­det er ik­ke skra­ed­der­sy­et til, at man får bør­ne­pen­ge til 20 børn,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.