Nej, ele­fan­ter er hus­dyr

BT - - DEBAT -

KLAUS JOCHUMSEN

et helt klart re­gel­sa­et for, hvor­dan man skal frem­vi­se dyr i for­ly­stel­ses­par­ker og cir­kus. Dis­se reg­ler sik­rer god dy­re­vel­fa­erd i form af, at dy­re­ne har fo­der­pla­ner og får den ret­te ma­eng­de mo­tion. Sam­ti­dig er dy­re­ne al­le­re­de, når de går ude på mar­ken, om­kred­set af en pu­bli­kums­bar­ri­e­re af hen­syn til folks sik­ker­hed. Det blev for­budt at ha­ve rov­dyr og vil­de dyr i cir­kus en­gang i 1950’er­ne. Ele­fan­ter, drom­me­d­a­rer, ka­me­ler osv. er do­mesti­ce­re­de dyr, og de fun­ge­rer of­te som hus­dyr i de lan­de, de op­rin­de­ligt kom­mer fra.

DER ER AL­LE­RE­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.