Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

An­ders Ag­ner Det bli­ver ta­et, in­tenst og dra­be­ligt helt frem til valg­da­gen. Dem, der har snak­ket om, at Hil­lary Cl­in­ton vil knu­se Do­nald Trump ved et pra­esi­dentvalg, det kom­mer ik­ke til at ske. (...) Det er to hi­sto­risk upo­pu­la­e­re kan­di­da­ter, der står over­for hin­an­den

Re­dak­tør på Kon­gres­sen.com, til jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.