Ny te­o­ri: Eks­plo­sion bag fly­tra­ge­die

BT - - NYHEDER -

for at få iden­ti­fi­ce­ret de fund­ne lig­de­le, ka­em­per red­nings­mad­ska­bet med at fin­de de så­kaldt sor­te bok­se, mens tid er.

Egyp­ti­ske myn­dig­he­der reg­ner med, at de kan bli­ve sva­e­re at spo­re, da de for­ment­lig lig­ger på tre ki­lo­me­ters dyb­de.

Det er ta­et på den gra­en­se, hvor det kan va­e­re sva­ert at op­fan­ge sig­na­ler fra de sor­te bok­se, hvis man sø­ger sig­na­ler­ne fra ha­vets over­fla­de. Der er ik­ke et ene­ste in­takt lig. Kun kro­p­s­de­le 37.000 fod (11.300 m). Så højt be­fandt Egyp­tAir-fly­et MS804 sig i luf­ten, da no­get plud­se­lig gik helt galt, og fly­et be­gynd­te at spin­ne og styrt­dyk­ke. The Ti­mes har re­kon­stru­e­ret det sid­ste tragi­ske øje­blik for de i alt 66 men­ne­sker om bord på pas­sa­ger­fly­et. Pa­ris Fly­et dre­jer 90 gra­der mod ven­stre i en høj­de på 37.000 fod. Kairo Kort ef­ter dre­jer fly­et 360 gra­der mod høj­re og fal­der fra 37.000 fod til 15.000 fod. Fly­et for­svin­der fra fra ra­da­ren, da det er 10.000 fod (ca. 3.000 me­ter) over ha­vet. HER ER NOG­LE AF OF­RE­NE

66 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, da Egyp­tAir-fly­et MS804 nat­ten til tors­dag styr­te­de i Mid­del­ha­vet mel­lem Gra­e­ken­land og Egyp­ten. Blandt of­re­ne er 30 egyp­te­re, 15 fransk­ma­end, to ira­ke­re, to ca­na­di­e­re, en bel­gi­er, en kuwai­ter, en sau­di-ara­ber, en al­ge­ri­er, en po­rtu­gi­ser og en fra Chad.

Sam­men med sin dat­ter var hun blandt de om­kom­ne i flyka­ta­stro­fen. De var på vej til­ba­ge til Egyp­ten, ef­ter at dat­te­ren hav­de gen­nem­gå­et be­hand­ling for kra­eft i Pa­ris.

Ung mand fra det cen­tra­lafri­kan­ske land Chad, der stu­de­re­de på Frank­rigs før­en­de mi­li­ta­era­ka­de­mi Saint-Cyr Coëtqui­dan.

Dyg­tig og di­sci­pli­ne­ret pi­lot. Han sad i co­ck­pit­tet, da MS804 styr­te­de i ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.