Be­kla­ger for­kert ’n-ord’

BT - - NYHEDER -

OVERSAETTELSESFEJL Sa­gen er ble­vet kaldt pi­n­ag­tig af po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer og har mødt stor for­ar­gel­se på de so­ci­a­le me­di­er. Nu ret­ter EU-par­la­men­ta­ri­ker Jep­pe Ko­fod (S) i et kor­ri­ge­ren­de twe­et or­det ’nig­ger’ til ’ne­gro’.

Det sker, ef­ter at han på det so­ci­a­le me­die Twit­ter hav­de over­sat uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Es­per­sens (DF) be­skri­vel­se af den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, som ne­ger.

»Jeg sy­nes, den her sag er gå­et to­talt over ge­vind. Det er på hø­je tid at få luk­ket ned for den her snak. Jeg har be­kla­get og ret­tet, at jeg selv gik over stre­gen, men Sø­ren og jeg bli­ver al­drig eni­ge om, hvor­vidt det er okay at kal­de folk de ting, han gør. Og så er der ik­ke me­re at raf­le om,« si­ger Jep­pe Ko­fod i en skrift­lig kom­men­tar.

Es­per­sen brug­te or­det ’ne­ger’, hvil­ket Ko­fod over­sat­te til ’nig­ger’. Sø­ren og jeg bli­ver al­drig eni­ge om, hvor­vidt det er okay at kal­de folk de ting, han gør Jep­pe Ko­fod

Men iføl­ge fle­re sprog­for­ske­re bur­de han ha­ve brugt or­det ’ne­gro’ i ste­det for det langt me­re nedsa­et­ten­de ’nig­ger’.

Sø­ren Es­per­sen er­kla­e­rer sig til­freds med ret­tel­sen.

»Jeg sy­nes, at det må va­e­re af­slut­nin­gen på den her me­get ma­er­ke­li­ge hi­sto­rie. Jeg er til­freds med, at det er sendt rundt i sam­me mod­ta­ger­kreds, som det før­ste twe­et. Det er godt nok,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.