Ka­nye sagsøgt for un­garsk plagi­at

BT - - TV/RADIO -

Hvem er mest ori­gi­nal - rap­pe­ren Ka­nye West med san­gen ’New Sla­ves’ el­ler det un­gar­ske band Ome­ga med num­me­ret ’Gyön­gyha­jú lá­ny’?

Det skal U.S. Di­stri­ct Court-retten på Man­hat­tan i mil­li­onby­en New York nu af­gø­re i en tvist om plagi­at, skri­ver Reu­ters.

I rets­do­ku­men­ter­ne ha­ev­der Ome­gas tid­li­ge­re band­med­lem, Gá­bor Pres­ser, at en tred­je­del af Wests sang ’New Sla­ves’ fra 2013 er ko­pi­e­ret di­rek­te fra num­me­ret ’Gyön­gyha­jú lá­ny’, som han skrev til­ba­ge i 1969.

»’Gyön­gyha­jú lá­ny’ er en af de mest el­ske­de po­p­san­ge no­gen­sin­de i Un­garn og he­le Øst­eu­ro­pa,« ra­ser Pres­ser, der kra­e­ver 16,5 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner i er­stat­ning for den på­stå­e­de kra­en­kel­se af op­havs­ret­ten.

Iføl­ge Pres­ser hav­de han til­ba­ge i 2013, hvor West ud­gav ’New Sla­ves’ på pla­den ’Ye­ezus’, in­gen anel­se om, at rap­pe­ren hav­de sam­plet no­get af ’Gyön­gyha­jú lá­ny’. Den un­gar­ske mu­si­ker blev først be­kendt med det, da Wests ad­vo­ka­ter kon­tak­te­de ham og sag­de, at ’de vil­le la­ve en af­ta­le med ham om sam­plin­gen så hur­tigt som mu­ligt’, ha­ev­der Pres­ser’.

Mu­si­ke­ren ha­ev­der yder­me­re, at han ef­ter­føl­gen­de modt­og en check på 66.000 dan­ske kro­ner fra rap­pe­rens ad­vo­ka­ter, som der­ved men­te, at Pres­ser hav­de over­dra­get li­cen­sen til West.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.