Chan­ce for dansk re­van­che ved VM

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Det dan­ske is­ho­ck­eylands­hold skal mø­de blandt an­dre Ruslands VM-bron­ze­vin­de­re og Sve­ri­ge i grup­pe­spil­let ved na­e­ste års VM, der bli­ver af­holdt i Frank­rig og Tys­kland.

Det med­del­er Den In­ter­na­tio­na­le Is­ho­ck­eyu­ni­on (IIHF) på sin Twit­ter-pro­fil.

Dan­mark er med i grup­pe A, der be­står af Rusland, USA, Sve­ri­ge, Slovaki­et, Tys­kland, Let­land og Ita­li­en. Dan­sker­ne skal spil­le grup­pe­kam­pe­ne i Köln.

Net­op Rusland og Sve­ri­ge gav Dan­mark klø med hen­holds­vis 10-1 og 5-2 i den net­op over­stå­e­de VM-tur­ne­ring, hvor dan­sker­ne el­lers hav­de stor suc­ces.

I grup­pe B, der spil­les i Frank­rig, skal Ca­na­das ver­dens­me­stre og Fin­lands VM-sølvvin­de­re igen mø­des.

Tjek­ki­et, Schweiz, Hvi­derusland, Nor­ge, Frank­rig og Slove­ni­en er de øv­ri­ge hold i den­ne grup­pe.

Dan­mark nå­e­de helt frem til kvart­fi­na­len ved årets VM i Rusland.

Ved na­e­ste års VM kan det dan­ske hold ik­ke ryk­ke ud, for­di Dan­mark i 2018 skal va­e­re VM-va­ert.

VM i Frank­rig og Tys­kland bli­ver af­vik­let fra 5. til 21. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.