Un­ga­rer bli­ver Brønd­by-as­si­stent

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Det bli­ver et in­ter­na­tio­nalt tra­e­ner­team, der i na­e­ste sa­e­son skal for­sø­ge at ind­fri Brønd­bys for­vent­nin­ger om en plads i Su­per­liga­ens mester­skabs­slut­spil.

Brønd­by har an­sat un­ga­re­ren Tamás Bó­dog som ny as­si­stent­tra­e­ner fra 1. ju­ni på en to­årig kontrakt, som ef­ter­føl­gen­de over­går til en funk­tio­na­er­af­ta­le. Det op­ly­ser su­per­liga­klub­ben.

Det er sam­me kon­trakt­la­eng­de, som Brønd­bys kom­men­de ch­eftra­e­ner, ty­ske­ren Ale­xan­der Zor­ni­ger, blev pra­e­sen­te­ret på i sid­ste uge.

Zor­ni­ger og Bó­dog ken­der hin­an­den fra tysk fod­bold, hvor de to tra­e­ne­re og­så ar­bej­de­de sam­men i RB Leipzig.

Tamás Bó­dog er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler og nå­e­de at re­pra­e­sen­te­re sit land i na­tio­nal­drag­ten.

Der er og­så dan­ske­re i Brønd­bys tra­e­ner­stab. På an­grebs­fron­ten er det Mark Str­u­dal, som står for tra­e­nin­gen, mens klub­bens må­l­ma­end tra­e­nes af den man­ge­åri­ge su­per­liga­ke­e­per Jan Hof­f­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.