BSV er fa­vo­rit­ter til hånd­bold­gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­ge kald­te det den moral­ske fi­na­le, da BSV og KIF København mød­te hin­an­den i se­mi­fi­na­len - en dyst, som BSV trak sig sej­r­rigt ud af.

Book­ma­ker­ne er da i hvert fald eni­ge så langt, at BSV er gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter til at vin­de hånd­bold­gul­det.

Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil blot od­ds 1,50 på, at BSV snup­per gul­det, mens der mod­sat er 2,45 på, at Team Tvis Holste­bro bli­ver me­stre.

»Vi vur­de­rer, at BSV lø­ber med DM-gul­det den­ne sa­e­son. Hol­det har på det se­ne­ste vist dets ful­de po­ten­ti­a­le og blandt an­det slå­et for­hånds-fa­vo­rit­ter­ne fra KIF Kol­ding København ud i se­mi­fi­na­len. Vi tror, at det bli­ver to me­get ta­et­te kam­pe, men med BSV som fa­vo­rit­ter. Ik­ke mindst for­di BSV har for­del af at ha­ve stå­et i en DM-fi­na­le tid­li­ge­re,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.