1 ,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ven­skabs­kamp i Co­mo, hvor det er sva­ert at se DR Congo sco­re. Hol­dets to stør­ste of­fen­si­ve pro­fi­ler Yan­ni­ck Bo­la­sie og Die­u­merci Mbo­ka­ni er nem­lig ik­ke med i trup­pen, og der­med ser of­fen­si­ven me­get tynd ud. Ove­ni er Ru­ma­e­ni­ens frem­gang skabt på en me­get sta­erk de­fen­siv. Søl­le to mål luk­ke­de man ind i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen, og hel­ler ik­ke i de to se­ne­ste ven­skabs­kam­pe lod man mål pas­se­re, selv om den ene af mod­stan­der­ne var Spa­ni­en. Ru­ma­e­ni­en mang­ler godt nok et par af de bed­re for­sva­re­re, men DR Congo bør sta­dig ik­ke sco­re.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.