2 , 1 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ser­bi­en har end­nu en­gang skif­tet land­stra­e­ner. Ny mand i sa­e­det er Sla­vol­jub Mus­lin, og han har ud­ta­get en trup, der in­de­hol­der stort set al­le lan­dets stjer­ner, hvil­ket in­klu­de­rer Bra­nislav Iva­nović, Alek­s­an­dar Ko­la­rov, Ne­manja Ma­tic og Alek­s­an­dar Mi­tro­vic. De spil­ler end­da hjem­me i Uzi­ce og der for­ven­tes man­ge til­sku­e­re til kam­pen, hvor­for det er sva­ert at se an­det end en klar hjem­me­sejr. Cy­pern har slet ik­ke sam­me styr­ke som for et par år si­den, og fle­re af hol­dets pro­fi­ler spil­ler ik­ke re­gel­ma­es­sigt. Så her spil­les Ser­bi­en med to mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.