Mourin­hos seks stør­ste op­ga­ver

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OPRYDNING Og der bli­ver så san­de­lig nok at se til. BBCs fod­bol­dre­dak­tør, Phil McNulty, pe­ger i en klum­me på tv-sta­tio­nens hjem­mesi­de, at den 53-åri­ge po­rtu­gi­ser skal lyk­kes med en ra­ek­ke ting, som uomt­vi­ste­ligt vil kra­e­ve bå­de pen­ge og re­for­ma­tio­ner i spil­lesti­len.

Her er de seks stør­ste op­ga­ver iføl­ge eks­per­ten. HVAD MED RYAN GIGGS? SI­DEN LOU­IS VAN Gaal blev fy­ret, har ryg­ter­ne om Ryan Giggs’ frem­tid ta­get til i styr­ke. Skal han va­ek, el­ler skal han bli­ve? Spør­ger man Phil McNulty, skal han va­ek. Han skri­ver, at José Mourin­ho – som al­tid – vil brin­ge si­ne eg­ne folk, Rui Fa­ria og Sil­vi­no Lou­ro, ind, hvil­ket vil ef­ter­la­de den iko­ni­ske Ryan Giggs som en ga­li­ons­fi­gur. FÅ UNDERHOLDNINGEN TIL­BA­GE TIL ’DRØMMENES TE­A­TER’ MOURIN­HO SKAL LA­VE re­sul­ta­ter. Med stil. Han skal få spa­en­de­trøj­en af spil­ler­ne og til­fø­re no­get flair og ufor­ud­si­ge­lig­hed ef­ter den tri­ste pe­ri­o­de un­der Lou­is van Gaal. Det kan Mourin­ho må­ske godt, me­ner Phil McNulty og na­ev­ner, at han de gan­ge, han er ble­vet me­ster med Chel­sea, har sco­ret flest el­ler na­est­f­lest mål, li­ge­som han i mester­skabs­sa­e­so­nen med Re­al Madrid i 2012 fik sit hold til at pra­este­re ik­ke fa­er­re end 121 scor­in­ger – flest mål af al­le hold i La Liga.

TRA­DI­TION MED UN­GE JOSÉ MOURIN­HO ER ik­ke umid­del­bart kendt for at be­nyt­te sig af ung­doms­spil­le­re, men det kan han bli­ve nødt til i Man­che­ster Uni­ted, der med Phil McNultys ord har tra­di­tion for at ud­vik­le un­ge spil­le­re – se ba­re på Ryan Giggs, Paul Scho­les, David Beck­ham fra halv­fem­ser­ne – og nu Marcus Ras­h­ford (fo­to). Des­u­den har Uni­ted i Ad­nan Ja­nuzaj et ufor­løst po­ten­ti­a­le, mens Ca­meron Bort­hwi­ck­Ja­ck­son og Ti­mo­t­hy Fosu-Mensah er to spil­le­re med en lys frem­tid. RIVALEN PEP GU­AR­DI­O­LA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.