15 års fa­engsel for ko­kain­va­er­k­sted

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et af­slø­re­de for halvan­det år si­den et ko­kain­va­er­k­sted i Van­lø­se i Kø­ben­havn. I ka­el­der­lo­ka­let var en ko­kain­pres­ser samt nok ke­mi­ka­li­er og em­bal­la­ge til at pro­du­ce­re over 100 ki­lo ko­kain.

Si­mon Theis Myhre, der stod som le­jer af ka­el­der­lo­ka­let, blev ons­dag idømt 15 års fa­engsel i Østre Lands­ret for frem­stil­ling af 50 ki­lo ko­kain. Den 35-åri­ge mand er pa­e­da­gog. Han har i by­ret­ten for­kla­ret, at han hav­de spil­le­ga­eld på 150.000 kro­ner til en au­to­me­ka­ni­ker, der pres­se­de ham til at op­be­va­re re­me­di­er­ne.

By­ret­ten idøm­te ham i fjor 16 års fa­engsel, men Østre Lands­ret valg­te alt­så at re­du­ce­re straf­fen med et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.