Snød med fal­ske ek­sa­mens­pa­pi­rer

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Po­li­ti har sig­tet 27 per­so­ner i en sag om fal­ske ek­sa­mens­be­vi­ser.

Tre af dem skal ha­ve fa­bri­ke­ret og solgt de fal­ske be­vi­ser. Re­sten har an­gi­ve­ligt købt sig til fal­ske ek­sa­mens­be­vi­ser, som de har brugt til at sø­ge op­ta­gel­se på fle­re for­skel­li­ge ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet un­der­ret­te­de i 2013 Sty­rel­sen for Vi­de­re­gå­en­de Ud­dan­nel­ser, da no­get mista­en­ke­ligt hos 11 an­sø­ge­re til uni­ver­si­te­tets ud­dan­nel­ser fik en klok­ke til at rin­ge.

Det forta­el­ler Per­nil­le Kindt­ler, chef­kon­su­lent i ud­dan­nel­ses­ser­vi­ce på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.