Ukrainsk krigs­helt er vendt hjem

BT - - NYHEDER -

Den ukrain­ske pi­lot og krigs­fan­ge Na­di­ja Sav­tjen­ko er løsladt af Rusland og til­ba­ge i Ki­jev.

»Pra­esi­den­tens fly med den ukrain­ske krigs­helt Na­di­ja Sav­tjen­ko er lan­det,« skrev Ukrai­nes pra­esi­dent Pe­tro Por­osjen­ko i går på Twit­ter.

Por­osjen­ko og den rus­si­ske pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin ind­gik tid­li­ge­re på året en af­ta­le om, at Sav­tjen­ko skul­le ud­veks­les med to rus­si­ske krigs­fan­ger.

De to rus­si­ske sol­da­ter Jev­ge­nij Jero­fe­jev og Alek­s­an­der Alek­s­an­drov er flø­jet til Rusland i over­ens­stem­mel­se med af­ta­len. De er lan­det i Rusland, be­kra­ef­te­de Kreml.

Na­di­ja Sav­tjen­ko blev idømt 22 års fa­engsel i Rusland, in­den ud­veks­lin­gen blev af­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.