Nej, va­ekst er ik­ke det vig­tig­ste i ver­den

BT - - DEBAT -

JES­PER JESPERSEN

og vig­ti­ge­re ting i et rigt sam­fund end at ska­be me­re va­ekst og få end­nu me­re – og ik­ke mindst me­re af det, vi ik­ke rig­tig har brug for. Hvis man om­vendt fulg­te en stra­te­gi, hvor man si­ger: Der er be­stemt nog­le om­rå­der, hvor der er plads til for­bed­rin­ger, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis va­ekst i det pri­va­te for­brug med f.eks. fle­re tu­re til Thailand. Men i ste­det at sik­re ek­sem­pel­vis mil­jø, ud­dan­nel­se og sund­hed. Det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at der i dag skal et godt hel­bred til for at kla­re et op­hold på ho­spi­ta­let.

DER ER AN­DRE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.