Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen Der er 300.000 dan­ske­re, for hvem der ik­ke er no­gen stør­re ge­vinst ved at ar­bej­de. Der er om­kring 800.000 dan­ske­re på of­fent­lig for­sør­gel­se. Det er for man­ge, jeg vil­le hel­le­re ha­ve, at vi fik nog­le fle­re i be­ska­ef­ti­gel­se, der kun­ne be­ta­le no­get skat

Stats­mi­ni­ster (V), til dr.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.