Gra­nit til Ar­se­nal

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Ar­se­nal hen­ter schweizisk gra­nit til midt­ba­nen. Det sker i form af Gra­nit Xha­ka, som skif­ter til den en­gel­ske klub fra Borus­sia Mön­cheng­lad­bach i Bun­des­liga­en. Trans­fer­sum­men er ik­ke op­lyst, og kon­trakt­la­eng­den an­gi­ves ba­re til at va­e­re ’lang’. Gra­nit Xha­ka er 23 år og har 41 land­skam­pe bag sig. I den net­op af­slut­te­de sa­e­son spil­le­de han 36 gan­ge for sin ty­ske klub, der slut­te­de på fjer­de­plad­sen i Bun­des­liga­en. »Gra­nit Xha­ka er en spa­en­den­de ung spil­ler, som al­le­re­de har me­gen er­fa­ring fra Cham­pions Le­ague og Bun­des­liga­en, »si­ger Ar­se­nal­ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger til ar­se­nal.com. »Vi har fulgt ham la­en­ge, og han er en spil­ler, som vil til­fø­re kva­li­tet til vo­res trup,« si­ger Wen­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.