Far be­gik selv­mord, e kun gå­et nedad

BT - - ALKA SUPERLIGA -

jeg for­søgt at hja­el­pe gen­nem per­son­li­ge sam­ta­ler,« si­ger Tho­mas Au­gusti­nus­sen. Drømm­ejob

»Der var jo hård kamp om plad­ser­ne, og de to kam­pe, jeg fik, var som ind­skif­ter i ste­det for blandt an­dre Chri­sti­an Poul­sen. Men li­ge ef­ter jeg hav­de va­e­ret med til at be­sej­re Sve­ri­ge, løb jeg ind i en lang­va­rig ska­de, og kom ik­ke til­ba­ge på helt sam­me spil­le­ma­es­si­ge ni­veau igen.« vi os. Vi lå i krig med fle­re af hold­kam­me­ra­ter­ne. Blandt an­det har jeg va­e­ret med til at la­eg­ge et ho­ved af en død gris i David Ni­el­sens seng.«

»Jeg er ja­ev­nal­dren­de med Ras­mus Würtz og Kas­per Ris­gård. Vi ses pri­vat, og jeg har det ik­ke spe­ci­elt skidt med, at det li­ge ak­ku­rat er dem, der har over­ta­get min plads.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.