DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ik­ke lov­ligt at spil­le på kam­pe i Danmark, hvor udø­ver­ne er un­der 18 år. Men al­li­ge­vel ud­bød book­ma­ker­ne Nor­di­cBet, Bets­a­fe, To­nyBet og Jet­bull al­li­ge­vel spil på kam­pe­ne fra U17-EM i strid med lov­giv­nin­gen.

Det skri­ver Betx­pert i en ar­ti­kel, hvor Spil­le­myn­dig­he­den og­så be­kra­ef­ter, at der ik­ke er no­get at kom­me ef­ter - en dansk ud­by­der må ik­ke ud­by­de spil på U17-kam­pe.

Al­le fi­re book­ma­ke­re be­kla­ger fejl­en, som an­gi­ve­ligt er op­stå­et ved, at det er lov­ligt i de fle­ste lan­de at spil­le på U17-bold, og man der­for ik­ke har va­e­ret op­ma­er­k­som på at få spa­er­ret for spil hos dan­ske kun­der.

»Det er en klar, klar fejl. Al­le i vo­res sports­book-af­de­ling er ble­vet un­der­ret­tet om de her ting. Men fejl sker, desva­er­re,« si­ger pres­se­chef Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet til Betx­pert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.