1,72

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn får godt nok Tho­mas Dela­ney og Wil­li­am Kvist til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne, men al­li­ge­vel er det sva­ert ik­ke at se mål i den­ne kamp. FC Kø­ben­havn le­ve­re­de en ren som­mer­kamp ude mod Ho­bro, og uden Eric Jo­hans­son, Ludwig Au­gustin­s­son og Ro­bin Ol­sen er hol­dets de­fen­siv til at ta­le med. Es­b­jerg har og­så for­sva­ret dår­ligt i de se­ne­ste kam­pe, hvis vi ser bort fra det se­ne­ste op­tra­e­den i Aal­borg, mens hol­dets of­fen­siv mod­sat har le­ve­ret gan­ske godt. I en kamp uden no­gen be­tyd­ning over­ho­ve­det bør der kom­me mini­mum tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.