Brø­let

BT - - NYHEDER - KURT LASSEN

+ Bif­fen

Bi­o­graf­bil­let­ten har ef­ter­hån­den sne­get sig op i en god hund. Kon­kur­ren­ce­rå­det på­by­der nu bran­che­for­e­nin­ger at op­ha­e­ve ra­bat-af­ta­ler. Fri kon­kur­ren­ce på bil­let­pri­sen.

- Fusk

Mens lan­dets stu­de­ren­de har ek­sa­mens­fe­ber, har an­dre snydt sig til plad­ser på bl.a. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med fal­ske ek­sa­mens­pa­pi­rer. 27 er sig­tet i den op­sigtsva­ek­ken­de sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.